Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Inschrijfformulier Jeugdtheaterschool Annatheater

Inschrijfformulier Jeugdtheaterschool Annatheater

Meld je aan voor de Jeugdtheaterschool!

Ik schrijf mij in voor de volgende cursus:

   € 250
   € 120
   € 180
   € 360
   € 360
   € 360
   € 270
   € 160
   € 80
   € 450

Dag van de week dat je de cursus wilt volgen:
  
  

Gegevens cursist

Geboortedatum: *

Gegevens ouders/verzorgers/betalingsplichtige

Ondergetekende gaat akkoord met het deelnemersreglement (zie onderstaand) en verplicht zich de betaling van het volledige lesgeld na te komen. 
Betalingswijze: in één keer of in 3 termijnen. Een andere betalingsregeling is in overleg mogelijk. U ontvangt een inschrijvingsbevestiging met de betalingsgegevens. 
Kunt u het cursusgeld niet betalen? Stichting Leergeld, 0492-522828, www.leergeldhelmond.nl. Als je niet in aanmerking komt voor Stichting Leergeld, neem dan contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Deelnemersreglement Jeugdtheaterschool Annatheater

 • Bij inschrijving verplicht de leerling en/of de ouders/verzorgers zich de financiële verplichting tot betaling van het volledige lesgeld na te komen.
 • Beide ouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het lesgeld.
 • Ook bij vooraf afgesproken betalingsregelingen blijft deze volledige betalingsplicht bestaan.
 • Voortijdig stoppen met de cursus is geen reden tot restitutie van het lesgeld of annulering van de betalingen.
 • Indien uw zoon/dochter tussentijds met de cursus moet stoppen dient dit zo snel mogelijk schriftelijk te worden gemeld.
 • Leerlingen die op een ander tijdstip instromen betalen het geldende tarief voor de volledige cursus.
 • Wijzigingen in de gegevens van de cursist of betalingsplichtige  dienen tijdig te worden doorgegeven.
 • Bij verhindering dient, met opgaaf van redenen, ruim voor aanvang  van de les hiervan melding te worden gemaakt.
 • Lessen die wegens ziekte van docent uitvallen worden niet ingehaald. Indien mogelijk kunnen leerlingen lessen in een andere groep inhalen.
 • Het Annatheater is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen noch voor letsel van cursisten en/of derden.
 • Jeugdtheaterschool Annatheater heeft de vrijheid om registraties te maken (beeld en/of geluid) van cursussen, voorstellingen en anderszins aan onze Jeugdtheaterschool gerelateerde activiteiten. Deze registraties kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met de inschrijving verklaart de cursist en/of ouders hiermee akkoord te gaan.
 • Mocht de cursist niet akkoord gaan met bovengenoemde registratie en/of publicatie, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk en/of via e-mail te laten weten. Eerst nadat ontvangst daarvan bevestigd is, geldt het intrekken van de toestemming.


 De aanmelding wordt verstuurd.
Error
 De aanmelding is succesvol verstuurd


Laatst gewijzigd op: 24-06-2023 17:53